Oude versiertechnieken van de Hasseltse keramiekfabriek

Nog tot 26 mei in Het Stadsmus te Hasselt

Linx+ kwam deze expo tegen in één van de ontvangen nieuwsbrieven. We vonden het de moeite om ook jullie hierover te berichten.


Wat krijg je te zien?

In Het Stadsmus kan je gaan kijken naar een unieke aanwinst voor het museum: vazen met prachtige bloemversieringen en druipglazuur, die in de Hasseltse keramiekfabriek gemaakt werden begin vorige eeuw. De expo laat zien hoe vrouwen met een heel verfijnde techniek de vazen maakten tot de toppers van de keramiekfabriek.

Als de vazen niet zo moeilijk te vinden zouden zijn, dan waren ze vast en zeker een hot item in vintage-interieurs vandaag: de siervazen en cache-pots in art-nouveaustijl, die de Hasseltse keramiekfabriek tussen 1895 en 1914 fabriceerde. Het Stadsmus, het stedelijke museum van Hasselt, bewaart een belangrijke collectie sierkeramiek van die fabriek, die actief was op de plaats waar vandaag de Biblitoheek Hasselt Limburg (vestiging Dusart) staat. De fabriek produceerde sierkeramiek, siertegels, tegels voor sanitaire installatie, jeneverrecipiënten en reclamevoorwerpen. Met de aankoop van een omvangrijke collectie Hasseltse keramiek in 2017, heeft het museum zijn collectie kunnen uitbreiden met enkele pareltjes. Vooral de oude barbotinetechniek, waarmee de bloemen aan de vazen bevestigd werden is opvallend én de moeite voor een expo.

De affiche van de expo.

Bloemen en vrouwen

Patrick Thijs, keramiekkenner en -verzamelaar: “De barbotinetechniek mag je, samen met druipglazuur, gerust een stijlkenmerk van de Hasseltse productie van siervaatwerk noemen. De verfijnde vazen staan in schril contrast met andere, eerder banale en in massa geproduceerde sierkeramiek uit die periode. De fabriek vulde er tijdens de wereldtentoonstelling van 1897 dan ook bijna de helft van haar stand mee. Het stijlkenmerk van de vazen vloeide ook verder naar de andere productie uit de keramiekfabriek. De modelleurs focusten ook actief op de florale motieven en gingen op zoek naar Oosterse en Moorse elementen voor de decoratie van de keramiek.”

Barbotine is een techniek, waarmee deels handgevormde, deels gegoten klei-ornamenten met vloeibare klei (engobe) gefixeerd worden op ongebakken sierobjecten. Omdat het zo’n verfijning vraagt om de bloemen op de vazen te bevestigen, werd de versiering voornamelijk door vrouwenhanden gedaan. In de expo vormt de focus op de barbotinetechniek het uitgangspunt om het productieproces van de Hasseltse keramiekfabriek ook in een sociale context te plaatsen.

Patrick Thijs: “Tijdens de Belle Epoque groeide het aantal vrouwen dat buitenshuis aan het werk ging, sterk. Van de zowat 150 werknemers in de fabriek waren er dan ook een groot aantal vrouwen, die voornamelijk bezig waren met de versiering van de vazen.”

Ambachtelijkheid in een fabriekssetting

Joost Venken, schepen van Cultuur: “Deze kleurrijke expo toont hoe invloedrijk en bovenal mooi de productie van de Hasseltse keramiekfabriek was. Het erfgoed dat uit deze fabriek voortkwam bevindt zich vandaag voornamelijk in huiskamers en op een aantal Hasseltse gevels. En omdat de eerste Philipsfabriek op de plek van de keramiekfabriek gevestigd was, kan je vandaag op de voormalige Philipssite (nu Corda Campus) ook nog een tegelpaneel met Hasseltse keramiek gaan bewonderen. Met deze expo brengt Hasselt dit fleurige erfgoed terug even voor het voetlicht. Samen met Toerisme Hasselt werkten Het Stadsmus en de Verzamelaarsunie Hasselts Keramiek ook een keramiekwandeling uit, die je langs de Hasseltse art-nouveaugevels leidt.”

Ann Delbeke, directeur van Het Stadsmus: “Het Stadsmus en de Verzamelaarsunie Hasselts Keramiek vzw werken al vele jaren intensief samen aan het onderzoeken en reconstrueren van de activiteiten van de Hasseltse keramiekfabriek. In het kader van het borgen van de barbotinetechniek, filmen het museum en de verzamelaars ook het maakproces van een siervaas. Zo zal je in de expo het ontstaan van een barbotinevaas van begin tot eind kunnen volgen. Op deze manier is tegelijkertijd ook een ambachtelijke techniek als immaterieel erfgoed bewaard voor de toekomst.”

Waar?

Expo ‘Door vrouwenhanden gevormd. Decoraties op Hasseltse keramiek

Van 2 februari tot en met 26 mei 2019

Het Stadsmus, Guido Gezellestraat 2, 3500 Hasselt

Gratis!

Contact

  • Dorine Deloof - Administratief Medewerkster - 02 289 01 81

Andere sites