Deeltijds werken, hoe zit dat?

Als deeltijds werknemer heb je in bepaalde gevallen recht op een aanvullende uitkering bovenop je loon: de inkomensgarantie-uitkering. Wat zijn de voorwaarden en welke verplichtingen heb je als deeltijds werknemer met een inkomensgarantie-uitkering?


Ben je werkloos en ga je deeltijds aan de slag?

Vooraleer je je deeltijds contract tekent, ga je best langs bij de dienst werkloosheid van het ABVV.
Breng de gegevens mee over het loon dat je zal verdienen en het aantal werkuren.
Wij bekijken dan samen met jou de aangewezen procedure.

Wanneer je als uitkeringsgerechtigd werkloze een deeltijdse job aanvat, kan je bovenop je loon een extra uitkering ontvangen van de RVA:
de inkomensgarantie-uitkering (IGU)
Je verdient hierdoor iets meer dan de uitkering die je had als volledig werkloze.
Nadelen van deeltijds werken met een IGU zijn:

 • Je riskeert een lagere werkloosheidsuitkering wanneer je terug volledig werkloos wordt
  Je vergoedingsperiode blijft immers doorlopen
 • Als je minder dan 1/3 tijd werkt, telt de periode van deeltijds werk mee voor de berekening van je werkloosheidsduur

Kom eerst naar de werkloosheidsdienst van het ABVV
We bekijken of de inkomensgarantie-uitkering interessant is in jouw situatie.

De inkomensgarantie-uitkering - hoe gaat dat in zijn werk?

 • Je krijgt een toeslag per uur dat je meer werkt dan 1/3 van de voltijdse arbeidsregeling
 • Hoe meer uren je werkt, hoe meer je verdient maar je kan met je deeltijds loon + de IGU nooit méér verdienen dan het loon dat je zou hebben als je voltijds werkt
 • Men berekent de IGU via een formule: Je werkloosheidsuitkering + een toeslag per uur dat je werkt boven de 55 uren per maand - je nettoloon
 • De toeslag per uur bedraagt sinds juni 2016: 3,11 euro voor gezinshoofden, 2,18 euro voor alleenstaanden, 1,24 euro voor samenwonenden 

 

Hoe vraag je de inkomensgarantie-uitkering aan?

 • Kom binnen de 2 maanden na de start van je deeltijdse job naar de ABVV-werkloosheidsdienst
 • Vraag de inkomensgarantie-uitkering aan
 • We berekenen hoeveel uitkering je zal krijgen en of dit voor jou interessant is
 • We maken een dossier op en sturen dit door naar de RVA
 • Je krijgt een controlekaart C3 deeltijds die je maandelijks bij ons moet indienen,
  samen met het formulier C131B, tenzij de werkgever een elektronische aangifte doet van je deeltijds werk 
 • Geef bij de VDAB of via je VDAB-onlinedossier 'Mijn Loopbaan' aan dat je deeltijds werkt en een voltijdse job zoekt

Wat zijn de voorwaarden voor de inkomensgarantie-uitkering?

 • Je had recht op volledige werkloosheidsuitkeringen voor je deeltijds begon te werken
 • Je werkt wekelijks niet meer dan 4/5 van een voltijdse job
 • Je verdient per maand minder dan 1 521,93 euro bruto
 • Je deed bij je werkgever een aanvraag voor een voltijdse job
 • Je bent bij VDAB ingeschreven als voltijds werkzoekende en beschikbaar voor een voltijdse job

Wat betekent beschikbaar zijn voor voltijds werk?

De federale regering besliste eind 2015 dat alle deeltijds werknemers met behoud van rechten en een IGU moeten gecontroleerd worden op hun 'beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt'.
Wanneer je als deeltijds werknemer met IGU niet kan aantonen dat je probeert bijkomende uren of een voltijdse job te bemachtigen, kan je voortaan je uitkering (tijdelijk) verliezen.

Sinds 2016 controleert de VDAB (en niet langer de RVA) de beschikbaarheid van werklozen met een RVA-uitkering, die in Vlaanderen wonen.
De VDAB start de controles van deeltijds werknemers die na 30 september 2017 een deeltijdse job met IGU starten.
In de loop van 2018 pas, zal de VDAB de deeltijds werknemers met IGU controleren, die dit statuut al hadden voor 30 september 2017.

Actieve en aangepaste beschikbaarheid – het individueel actieplan
Afhankelijk van je situatie (het arbeidsregime) moet je als deeltijds werknemer met IGU actief of aangepast beschikbaar zijn.
De VDAB stelt je een individueel actieplan voor binnen de maand nadat de RVA bevestigde dat je recht hebt op een IGU.

Doel van dit individueel actieplan is jou begeleiden naar voltijds werk.
De acties zijn aangepast aan jouw vaardigheden, kennis en ervaring.
Ze houden rekening met jouw uurrooster en met de bijzonderheden van de sector waarin je werkt. 
Je krijgt de opdracht je zoekinspanningen naar voltijds werk te registreren in je VDAB-onlinedossier ‘Mijn Loopbaan’.

Actieve beschikbaarheid wat is dat?
Je zoekt als deeltijds werknemer met een IGU actief naar voltijds werk door:

 • positief mee te werken aan het individueel actieplan
 • zelf actief naar (voltijds) werk te zoeken

Wanneer moet je als deeltijds werknemer met IGU actief beschikbaar zijn?
Tijdens de eerste 12 ononderbroken maanden van je deeltijdse job als je minder dan halftijds werkt.
Onderbrekingen van minder dan 2 maanden tellen niet mee.

Wanneer controleert VDAB je actieve beschikbaarheid?
De VDAB controleert je actief zoekgedrag binnen de 14 maanden nadat je recht kreeg op een IGU.
Na een positieve evaluatie word je automatisch ‘aangepast beschikbaar’.
De VDAB controleert vervolgens om de 24 maanden je aangepaste beschikbaarheid.  
Als de evaluatie negatief is kan een schorsing van je uitkering volgen.

Aangepaste beschikbaarheid, wat is dat?

 • Je moet niet actief naar voltijds werk zoeken
 • Je moet wel het individueel actieplan uitvoeren 

Wanneer moet je als deeltijds werknemer met IGU aangepast beschikbaar zijn?

 • Vanaf het begin van je deeltijdse job, als je minstens halftijds werkt
 • Na de eerste 12 ononderbroken maanden deeltijds werken, als je minder dan halftijds werkt

Wanneer controleert de VDAB je aangepaste beschikbaarheid?
Binnen de 21 maanden nadat je recht kreeg op de IGU.
Na een positieve evaluatie controleert VDAB je beschikbaarheid om de 24 maanden
Is de evaluatie negatief, dan kan een schorsing van je uitkering volgen.

 

Wil je meer weten over deeltijds werken en de gevolgen voor je uitkering en voor je pensioen?

Kom naar de infosessie 'deeltijds werken' die ABVV-werklozenwerking organiseert in Vlaanderen: www.vlaamsabvv.be/werklozenwerking

Of neem contact op met een ABVV-loopbaanconsulent voor een individueel gesprek: www.vlaamsabvv.be/loopbaanadvies

 

 

 

Contact

 • Hilde Dumortier - Co√∂rdinator Vorming voor werklozen - 02 289 01 91

Lees ook deze ABVV-brochure

Zoek op trefwoord

deeltijds werk