Voorbeeld uit de praktijk: De Lijn in Antwerpen

Francis Lafosse is al vele jaren delegee bij De Lijn in Antwerpen.

De Lijn is de publieke maatschappij voor bus en tram in Vlaanderen. De Lijn voert als onderdeel van de Vlaamse overheid al jaren een diversiteitsbeleid. Van de 8 000 werknemers zijn er ongeveer 6% van vreemde afkomst.


Bij "De Lijn Antwerpen stad" werken zo'n 1000 chauffeurs

De Vlaamse Vervoersmaatschappij (De Lijn) werd opgericht bij decreet van 31 juli 1990 en valt onder de bevoegdheid van de Vlaamse minister voor mobiliteit en openbare werken. In totaal zijn er meer
dan 8.000 werknemers rechtstreeks in dienst van De Lijn, waarvan 5.646 als chauffeur. Daarnaast werken nog zo’n 2.400 personen als chauffeur voor privébedrijven in onderaanneming van De Lijn.
De Lijn Antwerpen omvat vier geografische regio’s: Antwerpen stad, regio Mechelen, regio Turnhout en regio Streek, de grootste entiteit binnen De Lijn. Binnen de regio stad Antwerpen werken zo’n 800 à 1.000 tram- en buschauffeurs.

 

Daarvan is ongeveer 26% van vreemde afkomst

Het chauffeursbestand werd in Antwerpen aanzienlijk uitgebreid om de mobiliteitsproblemen aan te pakken in het kader van het Masterplan Mobiliteit van 2000. De combinatie van de nood aan lokale werknemers, de diversiteit binnen de stad Antwerpen en het centrale engagement om een evenredige arbeidsdeelname (EAD) na te streven, leidde tot een snelle, haast vanzelfsprekende toename van etnisch-culturele diversiteit op de Antwerpse werkvloer. Daardoor komt het dat De Lijn Antwerpen ruimschoots het zelfgekozen streefcijfer van de Lijn Vlaanderen van 6% overtreft: voor de provinciale entiteit komt men aan 19%, voor de Lijn stad Antwerpen komt men zelfs aan 26%.

 

De delegees willen naast een kwantitatief diversiteitsbeleid ook een kwalitatief diversiteitsbeleid

ACOD is sinds 2000 de grootste vakbond binnen De Lijn. Elke entiteit heeft zijn OR, jaarlijks is er een algemene OR. Er is omgang met diversiteit op twee niveaus: met collega's met een migratie-achtergrond, maar ook met de vele busreizigers. Daar zijn heel wat wrijvingen. In één stelplaats werken er veel chauffeurs met een migratie-achtergrond en is er ook een gebedsruimte, in andere stelplaatsen ligt dat allemaal veel moeilijker. Delegees krijgen daar de vertaling van. Er was al van in het begin een werkgroep van delegees van de verschillende daarmee bezig, die nu "Respect op de Lijn" heet. Delegees ervaren dat de directie veel bezig is met de cijfers, maar veel minder met de concrete dagelijkse praktijk. Zo kaarten de delegees dit al lang aan op het sociaal overleg. Toch weigert de directie om richtlijnen uit te vaardigen over religieuze omgang op de werkvloer. Maar ook chauffeurs die soms expliciet racistische praat verkopen weigert ze aan te pakken. De delegees blijven dit aankaarten op het sociaal overleg.

 

 

 

 

Downloads

Andere sites

Deze internetsite maakt gebruik van cookies. Dit doen we om uw surfervaring op deze website beter te maken.
U kunt ten alle tijde deze cookies weigeren of verwijderen door de instellingen in uw browser aan te passen.
Meer informatie hierover vindt u op https://www.aboutcookies.org/

Als u gewoon verder surft, geeft u toestemming om deze cookies te gebruiken.